interthk logo

Accreditering Vlaamse Tandheelkundigen

De Vlaamse universitaire centra hadden zich bij de invoering van het accrediteringsstelsel voor de Vlaamse tandarts verenigd in een samenwerkingsverband: de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde.

Het doel was om de accreditering op een wetenschappelijk verantwoorde wijze vorm te geven, en om de deelnemende tandartsen te tonen hoe ze eventueel zelf ook lezingen en peer reviews konden organiseren in hun omgeving. We zijn verheugd dat meer en meer tandartsen deze stap nu inderdaad zetten.

Daarom meenden wij dat we na ca. 25 jaar onze doelstellingen bereikt hadden, en organiseerde de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde in 2020 nog een laatste afsluitende activiteit voor alle tandartsen uit heel Vlaanderen. Na 2020 worden door ons geen bijscholingsactiviteiten meer voorzien.

Archiefsite - Geen bijscholingen meer na 2020!

Deze website is nu een archiefsite. We willen hem nog even online houden als referentie: enerzijds voor administratieve doeleinden (RIZIV-erkenningsnummers, enz...); en anderzijds zodat tandartsen die zelf een opleiding willen organiseren maar niet goed weten hoe eraan te beginnen, hier inspiratie kunnen opdoen. Onze bijscholingen waren immers door het RIZIV erkend. Ook het sjabloon en de stijl van deze website kunnen misschien als inspiratie dienen voor mensen die zelf een sobere maar elegante site willen bouwen: de visuele stijl mag gekopieerd worden, de logo's en eigennamen natuurlijk niet.

Opgelet: dus na 2020 organiseren wij geen bijscholingen meer. U kan zich hier dan ook niet meer inschrijven!

Deelnemende Organisators

De deelnemende universiteiten en organisators waren:

      

Design: ©2015 Geert Keteleer   -   Laatste wijziging: 17 april 2024