interthk logo

Programma na 2020

Na 2020 organiseert de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde geen bijscholingen meer. Bij ons kan u zich dus niet meer inschrijven voor nieuwe activiteiten. Op deze pagina vindt u wel nog de richtlijnen en het sjabloon van ons klassieke programma van vroeger. Hopelijk kan dit dienen als inspiratie voor mensen die zelf bijscholingen en peer reviews willen organiseren. Op de website van het RIZIV vindt u daarover nog meer info; zie de pagina met nuttige links.

Typische programma en richtlijnen

Dit waren de richtlijnen die de deelnemers moesten lezen, alvorens zich in te schrijven.

Lezing en Peer Review gaan samen

We organiseerden twee opleidingsavonden per jaar, elk bestaande uit eerst een lezing, gevolgd door een peer review. En dit op elke deelnemende universiteitscampus. Maar om organisatorische redenen was het niet mogelijk om enkel voor de lezing of enkel voor de peer-review in te schrijven. Dus de deelnemers moesten zich steeds voor beide items op die dag inschrijven. Dus ze betaalden steeds voor de volledige avond. Het stond hen wel vrij slechts één van beide bij te wonen. Dat hield de administratie handelbaar.

Inschrijving geldig na betaling

De inschrijving was pas geldig na ontvangst van betaling. De datum van ontvangst van betaling gold mee als volgorde voor de inschrijving. Indien de groepen volzet waren, dan werd er contact opgenomen voor het zoeken van een uitwijkdatum.

Tijdige aanwezigheid vereist - én tot einde sessie

De Stuurgroep "Kwaliteitspromotie Tandheelkundigen" bij het RIZIV benadrukt dat de organisator van bijscholingsactiviteiten strikt dient toe te zien op de aanwezigheden. Zowel op het tijdig aanwezig zijn, als op het niet vroegtijdig verlaten. Indien de organisator hierin niet optreedt kan het verlies van erkenning van de bijscholingsactiviteit als straf worden opgelegd; en dit voor alle aanwezigen! Om de aanwezigheden te kunnen bewijzen, doen organisators er goed aan om de deelnemers de aanwezigheidslijsten te laten handtekenen aan het begin en einde van zowel lezing als peer review.

Als organisator vroegen wij dan ook dat de deelnemers zich strikt aan de voorschriften en uren hielden. Bij niet naleving ervan zou hun RIZIV-nummer NIET op de lijst met aanwezigen geplaatst worden; en zouden hun bewijsstrookjes niet gehandtekend worden.

Privacy

De Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde bewaarde de persoonsgegevens uit de inschrijvingsmails om deze lezingen en peer reviews te kunnen organiseren volgens de RIZIV-normen; en om de deelnemers daarover te kunnen contacteren indien nodig. Voor uitgebreide info over deze gegevensopslag conform de nieuwe GDPR privacy-wetgeving, zie de Help pagina.

Sprekers en Onderwerpen voor <jaartal>

De sprekers en onderwerpen van de lezingen voor <jaartal> zijn:

Datum, Aanvangsuur en Locatie van de lezingen

Datum:
(dd / mm / yyyy)
Aanvangsuur: Campus: Onderwerp:
dd / mm / yyyy 19.00u <campus> <titel lezing>
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...

De praktische organisatie en routebeschrijving vond men bij de Regeling per Campus.

Inschrijvingsformulier

De deelnemers konden zich inschrijven via e-mail, of via een PDF-formulier dat ze hier konden downloaden en via de gewone post opsturen.

Inschrijvingsmail

Hier vond men de link naar de voorgedefinieerde e-mail, die automatisch geopend werd in het mailprogramma, en die men enkel nog moest aanvullen en versturen. Dit voorkomt fouten en kan in HTML eenvoudig gerealiseerd worden met het "mailto" commando. Google even voor de juiste syntax indien u die methode ook wilt gebruiken.

Maar bij ons kan u zich na 2020 dus niet meer inschrijven voor bijscholingen.

Design: ©2015 Geert Keteleer   -   Laatste wijziging: 9 oktober 2020