interthk logo

Help - FAQ - Veel gestelde vragen

Where do I find the English version?

There is no English version. We were offering courses for Flemish dentists, according to the RIZIV-guidelines (= a Belgian government institution on health care insurance). Except for these two paragraphs, the rest of this website and all courses are in Dutch only.

I like your website-design. Can I use it on my own website?

Yes, parts of it, but not everything. You are free to copy the stylesheets (= CSS-files) and adapt them to your website. They were developed from scratch by the webmaster, Geert Keteleer, and are provided here as freeware. Also the tiny icons such as flags and warning-icons, can be used. Further, you can use the general concept of the website, thus its looks and feel. However, you can not use any of the logos or organisation names, as they are intellectual property of the respective organisations. The bodytext and big images are copyright of the Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde, and can not be used either. So you have to empty the text and image contents from the HTML source code, and fill the template with your own content. Webdesigners might want to have a look at the source code of these files: interthk.css, fonts.css, template.htm, and testpage.htm.

Toegankelijkheid voor slechtzienden / mensen met beperkingen

Deze website is ontworpen om goed te werken op zoveel mogelijk verschillende operating systemen, browsers, en beeldschermen. Voor oudere browsers, of browsers die de erkende internationale standaards niet ondersteunen, hanteren we het principe van gracefull degradation, wat wil zeggen dat de cosmetica mag verloren gaan, maar de functionaliteit moet blijven. Dus alles blijft in principe goed werken.

Voor een optimaal leescomfort gebruiken wij geen vaste (fixed) lettergrootte, maar nemen we de standaard van uw browser, of de grootte die u ingesteld hebt. U kan de tekst echter nog naar wens vergroten of verkleinen met de toetsencombinaties  [Ctrl  +]  en  [Ctrl  -] : deze sneltoetsen werken goed in de meeste browsers. Zoniet, raadpleeg de handleiding van uw browser.

Sommige browsers voor smartphones houden zich niet aan de erkende standaards: ze zoomen fout in, of ze doen een foute reflow, of ze verknoeien de font-grootte, waardoor de tekst ofwel veel te klein wordt, ofwel buiten het scherm valt. In dat geval adviseren we om een betere browser te gebruiken die zich wel aan de standaards houdt. En om feedback te geven aan de fabrikanten, zodat zij zich van het probleem bewust worden en het kunnen corrigeren.

uitzicht interthk site op smartphone en desktop computer
Zo zou deze pagina eruit moeten zien op een smartphone en op een desktop computer, in een goede browser die zich aan de standaards houdt: met correcte tekst reflow en marges die mooi in elkaar schuiven.

Onze site is ook goed toegankelijk met hulpmiddelen zoals braille-systemen en voorleessoftware, conform de wet (Europese Richtlijn 2016/2102 van 26 oktober 2016). Maar aangezien er in ons doelpubliek - actieve Vlaamse tandartsen - geen blinden waren, had dit aspect niet de hoogste prioriteit.

GDPR-wetgeving / Privacy / Opslag van persoonlijke gegevens

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie de nieuwe privacy-wetgeving van kracht gegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De regels rond de bescherming van persoonsgegevens zijn veel strenger geworden. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.

Gebruik van persoonsgegevens:

Van u als lid van de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde, leggen wij volgende persoonsgegevens vast, nodig voor onze dienstverlening aan u:

Hierbij gaan wij ervan uit dat u als tandarts ervoor zorgt dat u op de hoogte bent van het verstrekken van deze gegevens aan ons. Op onze beurt gaan wij uiteraard zorgvuldig en volgens de privacyregels met deze gegevens om.

De verstrekte informatie zal worden opgeslagen op interne systemen. Door middel van die systemen hebben de betrokken medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde de gegevens verwerkt.

Beveiligingsniveau:

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft de Internuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Recht op inzage / correctie / verzet / dataportabiliteit en bevriezing:

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek (vb. niet kunnen verwijderen wegens wettelijke bewaarplicht), zullen wij u daarover informeren.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring, kan contact met ons worden opgenomen via de Contact pagina.

De Internuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient de Internuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde gegevens te bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijn zal de Internuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde de gegevens verwijderen.

Server logs:

Op de servers waarop deze interthk-website draait, worden de ip-adressen van alle bezoekers een tijdje bijgehouden. Dat is nodig voor technische doeleinden zoals analyse van netwerkproblemen; en om eventuele pogingen tot hacken of misbruik te kunnen traceren. Het ip-adres is een uniek nummer in de stijl van "123.456.789.123". Dit loggen is een standaard praktijk op bijna alle servers wereldwijd; en vrijwel overal wettelijk verplicht. Maar alleen de ICT-administrators van de Universiteit Antwerpen hebben toegang tot deze logbestanden, wijzelf als organisators niet.

Geen cookies:

Wij gebruiken geen cookies op deze interthk-website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser opgeslagen worden op uw computer, in opdracht van een website. Ze kunnen nuttige gegevens bevatten zoals: welke webpagina's u reeds bezocht hebt; of u al dan niet ingelogd bent; welke taal en andere voorkeuren u ingesteld hebt; wat in uw winkelwagentje ligt; en dergelijke. Zonder deze cookies zouden sommige websites zoals webshops niet goed werken. Maar cookies kunnen ook misbruikt worden om uw surfgedrag te traceren en om u over meerdere websites te volgen, om zo een gebruikersprofiel op te stellen en dat te verkopen aan adverteerders, of aan louche overheden of drukkingsgroepen. Dat is een gangbare praktijk bij bedrijven als Facebook, Google, Youtube, andere sociale media, en vrijwel alle kranten- en pers-websites: dat is immers hun business model en hun ethische niveau. Maar daar doen wij dus niet aan mee.

Geen actieve inhoud en annoyances:

Deze website gebruikt geen actieve inhoud zoals Javascript, Java, Active-X, Flash, Silverlight, of soortgelijke technologieƫn. Wij gebruiken ook geen ergerlijke zaken zoals pop-ups, pop-unders, reclame, of zo. U mag al die dingen gerust uitschakelen of blokkeren in uw browser; dan nog blijft de interthk-site goed werken.

Wij gebruiken alleen simpel standaard HTML voor de inhoud, en CSS stylesheets voor de huisstijl. Maar ook zonder CSS blijft alles correct werken; alleen valt de huisstijl dan weg en wordt de site getoond zoals een minimalistische website uit de jaren '90.

Mocht u tijdens het bezoeken van onze website toch ergernissen ervaren zoals pop-ups, pop-unders, onderlijnde woorden met links naar reclame, banners, of andere, dan zijn er twee mogelijkheden: (1) ofwel komen die van een andere website die tegelijk openstaat in uw browser, (2) ofwel is uw computer besmet met een virus of met spyware die die ergernissen automatisch injecteert in getoonde pagina's. Dit probleem zal zich dan ook voordoen bij veel andere websites die u bezoekt. Maar onze site is absoluut minimalistisch en clean; en hij laadt snel, ook over trage verbindingen.

Tot zover het privacy-hoofdstukje.

RIZIV-formulier vergeten, wat nu?

Als u vergeten bent om uw RIZIV-formulier mee te brengen naar een lezing, zodat uw lokale organisator het niet kon ondertekenen, dan hebt u twee mogelijkheden: (1) Maak een kopie als backup, en stuur het origineel via aangetekende post naar uw lokale organisator met de vraag om het alsnog te ondertekenen. Die zal dan nagaan of u inderdaad aanwezig was op die opleiding, en zo ja het ondertekenen en aangetekend terugsturen. Ofwel (2) maakt u een afspraak met uw lokale organisator om zelf even langs te gaan met uw formulier. Dat is natuurlijk het veiligste.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Na 2020 organiseren wij geen bijscholingen meer. Dus u kan zich bij ons niet meer inschrijven. Deze website is enkel nog een archiefsite: als referentie, en als bron van inspiratie voor mensen die zelf soortgelijke bijscholingen willen organiseren.

Kan het zijn dat er een fout op de website staat?

Het kan altijd dat we iets over het hoofd gezien hebben. We appreciƫren het als u deze zou melden. Ook andere suggesties om de site te verbeteren zijn welkom.

        

Design: ©2015 Geert Keteleer   -   Laatste wijziging: 5 maart 2021