interthk logo

Accreditering Vlaamse Tandheelkundigen

De Vlaamse universitaire centra hadden zich bij de invoering van het accrediteringsstelsel voor de Vlaamse tandarts verenigd in een samenwerkingsverband: de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde.

Het doel was om de accreditering op een wetenschappelijk ondersteunde wijze vorm te geven, en om de deelnemende tandartsen te tonen hoe ze uiteindelijk zelf ook lezingen en peer reviews konden organiseren in lokale samenwerkingsverbanden. We zijn verheugd dat meer en meer tandartsen deze stap nu inderdaad zetten.

Daarom menen wij dat we na ca. 25 jaar onze doelstellingen bereikt hebben, en organiseerde de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde in 2020 nog een laatste maal een afsluitende activiteit voor alle tandartsen uit heel Vlaanderen. Na 2020 zullen er geen bijscholingsactiviteiten meer voorzien worden door ons.

Archiefsite - Geen bijscholingen meer na 2020!

Deze website is nu een archiefsite: we willen hem nog even online houden als referentie, enerzijds zodat onze deelnemers hun administratie van de voorbije jaren in orde kunnen brengen (RIZIV-erkenningsnummers, enz...). En anderzijds zodat tandartsen die zelf een opleiding willen organiseren, maar niet goed weten hoe eraan te beginnen, hier misschien inspiratie kunnen opdoen. Onze bijscholingen waren immers door het RIZIV erkend. Ook het sjabloon en de stijl van deze website kunnen misschien als inspiratie dienen voor mensen die zelf een sobere maar elegante site willen bouwen: de visuele stijl mag gekopieerd worden, de logo's en eigennamen natuurlijk niet.

Opgelet: dus na 2020 worden er door ons geen bijscholingen meer georganiseerd. U kan zich hier dan ook niet meer inschrijven!

Deelnemende Organisators

De deelnemende universiteiten en organisators waren:

      

Design: ©2015 Geert Keteleer   -   Laatste wijziging: 28 december 2022